Volksverhuizingen

Aan het einde van het Oost-Romeinse Rijk vielen allerlei stammen het Rijk binnen. Doordat het Rijk van binnenuit al sterk verzwakt was, zorgden deze invallen ervoor dat het Romeinse Rijk uiteen viel. De periode na het Romeinse Rijk worden de middeleeuwen genoemd. Deze eeuwen kenmerken zich door de veranderingen in de samenleving. Kennis van de Romeinen ging verloren en de mensen gingen weer leven zoals ze voor de tijd van de Romeinen hadden gedaan.

De stammen die het Rijk binnenvielen waren Germanen, Angelen, Saksen, Hunnen, Goten, Kelten en Franken. Deze nomadische stammen trokken van de ene plek naar de andere. Allen op zoek naar een nieuw gebied om te leven. Doordat deze stammen andere plekken gingen zoeken, duwden ze als het ware de bestaande stammen van die plaats voor zich uit. Deze veranderden op die manier ook weer van woongebied.

Deze onrustige eeuwen zorgden dus voor vele veranderingen. Toen uiteindelijk iedereen zich gesetteld had op zijn nieuwe plek, keerde de rust terug. Kennis van de oudheid was verloren gegaan, maar dankzij de monniken zijn we wel te weten gekomen wat er in die periode is gebeurd. Zij konden nog lezen en schrijven, wat de meeste mensen helemaal niet meer konden.

Advertenties