Koninklijke Bibliotheek (KB)

De KB is de enige nationale bibliotheek in Nederland. Hier vind je het nationale geheugen van geschreven, gedrukte en elektronische publicaties. Als nationale bibliotheek verzamelt de KB alles wat over Nederland wordt geschreven en gepubliceerd. De KB brengt een zo volledig mogelijke collectie bijeen over geschiedenis, taal en cultuur. Ook worden er kostbare drukken en handschriften bewaard, wetenschappelijke literatuur uit binnen en buitenland en speciale collecties zoals miniaturen en kookboeken. Er zijn meer dan drie miljoen items met een totale lengte van zeven kilometer.

Iedere Nederlander weet dat New York ooit van Nederland was, dat Vondel tot de grootste dichters van de zeventiende eeuw behoorde en dat Willem van Oranje in Delft is vermoord. Maar wat ze niet weten is dat hier ook tastbare bewijzen van bestaan. In de magazijnen en depots van de KB liggen deze topstukken bewaard. Maar, omdat het zonde is om deze topstukken van iedereen te weerhouden, worden er tentoonstellingen ontwikkeld. De tentoonstellingen bevatten sprekende topstukken met allen een eigen verhaal. Deze tentoonstelling wisselt regelmatig.

Advertenties