Vuurzee

Een grote zee van vuur woedde drie dagen lang door de City van London. Vanaf 12 september 1666 verwoestte deze vuurzee een belangrijk deel van de stad. Er werden 87 kerken en 13.200 huizen verwoest. Wonder boven wonder worden er in de archieven maar de namen van negen tot zestien slachtoffers gevonden.

De brand begon in het oosten van de stad, in het huis van de bakker van koning Karel II. Binnen een uur na het ontstaan van de brand werd de burgemeester wakker gemaakt en op de hoogte gesteld. Nadat de burgemeester het vuur met eigen ogen had gezien, verklaarde hij het als een kleinigheid en ging weer terug naar bed om verder te slapen.

De meeste gebouwen in Londen waren in die tijd van brandbaar materiaal gemaakt, zoals hout en stro. In die tijd had de overbevolkte stad een nog middeleeuws karakter. Door een stevige oostenwind werden de rondvliegende vonken aangewakkerd en snel verspreid over de stad. De brand breidde zich zeer snel uit doordat de huizen dicht opeen stonden en de straten zeer smal waren.

Na vier dagen doofde het vuur vanzelf uit door een gebrek aan brandstof. Wekenlang waren de straten en resten van de huizen onbegaanbaar door de resthitte.

File:Great Fire London.jpg

Er werden vele verklaringen gezocht voor het ontstaan van de brand. Het volk hield zich voornamelijk vast aan bijgeloof. De brand had te maken met het jaartal: 1666, dit jaartal bevat het Getal van het Beest, 666 en was in Romeinse cijfers een aflopende reeks: MDCLXVI. Anderen verklaarden het als een waarschuwing van God, maar waar de waarschuwing dan voor was, daar waren de meningen verschillend over. De Royalisten (aanhangers van het koningshuis) waren ervan overtuigd dat het een straf was voor de onthoofding van Karel I. De katholieken en Quakers (ondogmatische gelovigen) vonden dat hun vervolging de diepere oorzaak zou zijn, terwijl de Puriteinen dachten dat Londen als poel van zonde en verderf het lot van Sosom en Gomorra niet had kunnen ontlopen. Anderen meenden dat de vijand (Engeland was in deze tijd in oorlog met Frankrijk) het vuur hadden aangestoken.