Volkscultuur

Het geheel van cultuuruitingen die als wezenlijk worden ervaren voor specifieke doelgroepen, gerelateerd aan traditie, verleden en nationale, regionale of lokale identiteiten. Omdat elke generatie haar eigen keuzes maakt, is volkscultuur een dynamisch fenomeen.

Bron: Schrijver onbekend. Begrippen en definities. Geraadpleegd op 21 maart 2012, via http://www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/begrippen_en_definities.html#Community arts

Volkscultuur gaat over het leven van alledag

Volkscultuur gaat ook over de cultuur van nieuwe Nederlanders

http://www.volkscultuurplein.nl/ is de website voor landelijk volkscultuur en immaterieel erfgoed en zeker een bezoekje waard! Opde website vind je veel verschillende informatie over volkscultuur in Nederland. Feesten, gebouwen, normen en waarden, volkskunst enzovoort. Zelf vind ik dat deze website al erg aantrekkelijk is voor jong en oud, maar de tekst is voor kinderen te moeilijk. Gelukkig hebben ze ook een versie van de website voor kinderen gemaakt, namelijk http://www.volkscultuurvoorkinderen.nl/.